Werkwijze Janet van Toor

Arbeidsmediation in Rolde

Na arbeidsmediation in Rolde kunt u weer samen verder

Niemand houdt van conflicten. Een conflict brengt ons uit ons normale doen en kost ons veel energie. Verschillende emoties vliegen door ons heen, en we functioneren minder goed. Kortom: er moet iets gebeuren, om deze vervelende situatie tot een einde te brengen. Een arbeidsconflict is vaak nog heftiger, zeker als we hele dagen werken op dezelfde plek als waar iets speelt. In dit soort gevallen kan een arbeidsmediator interveniëren: tussen beide komen en bemiddelen.

Een luisterend oor in Rolde

Mediation begint altijd met luisteren. De mediator in Rolde luistert oprecht en neutraal naar wat de betrokkenen in het conflict te vertellen hebben. Al snel filter ik de kern uit het verhaal en de bijbehorende emoties. Die laatste maken het de betrokkenen van een arbeidsconflict het lastigst, en daar heeft de mediator natuurlijk begrip voor. Maar ik wil vooral graag weten waar het nu precies botst tussen beide partijen. Als alle betrokkenen zijn gehoord, kan ik in beeld brengen wat nu precies het probleem is.

De kern van het arbeidsconflict blootleggen

Want in mediation gaat het erom het probleem los te zien van de (begrijpelijke) emoties. Als je die emotionele reacties er afpelt, wat blijft er dan over? Want die kern van het probleem, dat is hetgene wat aangepakt moet worden. Waar botst en schuurt het tussen de twee betrokkenen in het conflict? Om dat helder te krijgen vraagt elk arbeidsconflict nogal veel van de arbeidsmediator. Terwijl beide partijen blij zijn dat er nu eindelijk eens iemand open en onbevooroordeeld naar hen luistert, probeer ik al naar de oplossing te zoeken.

Over wensen en verwachtingen

De oplossing van het arbeidsconflict bereik je alleen als je helder krijgt wat nu precies de wensen en verwachtingen aan beide kanten zijn. Wat hebben de betrokkenen precies nodig (van elkaar, of in het algemeen) om samen verder te kunnen? De arbeidsmediator bemiddelt daarin. Want met enig toegeven van beide partijen is de kans het grootst dat er een oplossing komt die voor beiden werkt. De arbeidsmediator zal dan ook tijdens de mediation daarvoor een voorstel doen. Wellicht heeft het nog wat voeten in aarde, maar feit is dat beide zich moeten realiseren dat de huidige situatie blijft als er geen oplossing komt.

Dat zal de mediator ook duidelijk maken. Kunnen beide ja zeggen tegen het voorstel van de arbeidsmediator, dan krijgen beide weer lucht. De irritatie verdwijnt, of wordt in ieder geval een stuk minder. Mocht er geen enkele oplossing mogelijk zijn, dan kan de conclusie ook zijn dat er moet worden gekeken naar andere mogelijkheden. Dat kan bijvoorbeeld overplaatsing zijn, of in het uiterste geval ontbinding van de arbeidsovereenkomst.