Janet van Toor Echtscheiding Mediation

Scheidingsmediation

Scheiden en uit elkaar gaan

Scheiden is emotioneel en ingrijpend. Boosheid en verdriet maar ook onzekerheid wisselen elkaar af. Pijnlijk, helemaal als er kinderen bij betrokken zijn, want als ouders uit elkaar gaan verandert er ook veel voor de kinderen en daar reageert ieder kind anders op.

Natuurlijk hebben we allemaal het beste met onze kinderen voor. Als partners uit elkaar gaan blijven ze samen ouders. Maar hoe geven we daar invulling aan?  Hoe betrekken we onze kinderen erbij en hoe vertellen we het de kinderen?

Juist bij scheiden is het zo belangrijk met elkaar in gesprek te gaan en ruimte te geven aan emoties.  Ik help jullie hier graag mee. Door te luisteren en te begeleiden. Zodat je dingen naar elkaar uitspreekt, ook al lijkt dat nu nog heel lastig. Soms lopen de emoties hoog op en is het heftig. Maar alleen door in gesprek te gaan kom je er samen uit. Dan pas kun je vervolgstappen maken en verder.

Om daarna afspraken te maken en zaken te regelen, voor nu en in de toekomst. Zodat je daar op terug kunt vallen als het even niet meer duidelijk is. En je ook terug kunt kijken.

Ik help jullie bij:  het maken van afspraken en het vastleggen hiervan in een echtscheidingsconvenant, het maken van afspraken over en berekenen van (indien van toepassing)  kinder- en partneralimentatie, verdeling van het vermogen en pensioenen,  het opstellen van een ouderschapsplan, het samen met een advocaat indienen van het verzoek tot echtscheiding bij de Rechtbank en het inschrijven van de echtscheiding in het register van de Burgerlijke Stand.

Ook nadat de echtscheiding definitief is help ik graag verder bij vragen over bijvoorbeeld inkomstenbelasting en de financiële, juridische en fiscale afwikkeling van de echtscheiding.