Werkwijze van Janet van Toor

Werkwijze

Vertrouwen is de basis. Dat klinkt zo eenvoudig. Als mediator ben ik onafhankelijk, onpartijdig en oordeel ik niet. Mooie woorden, dat is namelijk waar mediation om draait, maar je moet wel bij elkaar passen.

Daarom maak ik altijd eerst graag kennis. Eerst met beide partijen kort telefonisch en daarna plannen we een eerste kennismakingsgesprek. Ik vertel wat mijn werkwijze is, wat jullie kunnen verwachten en beantwoord jullie eerste vragen. Is dat goede gevoel er? Dan gaan we met elkaar verder en maken we hierover afspraken. Er wordt dan een mediationovereenkomst getekend volgens de richtlijnen van de MfN.

Een belangrijke voorwaarde bij mediation is dat alle betrokkenen het gesprek aan willen gaan met een onpartijdige gespreksleider en er open voor staan om naar oplossingen te zoeken.

Hoeveel gesprekken er nodig zijn is afhankelijk van de aard van het conflict of datgene wat er speelt. Bij een scheiding zijn dat meestal 3 à 4 gesprekken. Dit bespreken we van tevoren zodat duidelijk is wat te verwachten, want iedere situatie is anders.

In mijn gesprekken is veel aandacht voor emoties en dat wat er echt speelt. Luisteren en het gesprek begeleiden zodat beide partijen in gesprek komen. Soms is dat iets heel anders dan er eerst wordt aangegeven. Waar draait het conflict echt om? Samen werken we naar een oplossing toe. En in sommige gevallen is dat het netjes uit elkaar gaan.

Alle afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of bij een scheiding in een convenant en (indien van toepassing) een ouderschapsplan.

Ik begeleid jullie volledig in het traject, en zorg ervoor dat alle zaken geregeld en afgewikkeld worden. Zodat jullie kunnen terugkijken met een ‘goed gevoel’ over de gesprekken. En een nieuwe start kunnen maken.

Iedere situatie is anders qua begeleiding. De totale kosten zijn daarom ook situatieafhankelijk. In sommige gevallen is het mogelijk om rechtsbijstand aan te vragen. Dit bespreken we op voorhand, zodat dit duidelijk is.

Ik werk op basis van een vast uur tarief. Het is ook mogelijk om van tevoren een prijsafspraak te maken in een situatie bij echtscheiding of relatiebreuk. In het eerste gesprek schat ik in of een prijsafspraak voor jullie handig is of dat er een ander tarief wordt overeengekomen. Dat hangt van jullie situatie af en in hoeverre jullie het met elkaar eens zijn. De kosten worden verdeeld over de deelnemers aan de mediation.

Neem voor vragen en de mogelijkheden vooral contact met mij op.