Janet van Toor Zakelijke Mediation

Zakelijke Mediation

Wat als je samenwerkt in een (familie)bedrijf, en je denkt toch net iets anders over de bedrijfsvoering, de bedrijfsovername en ieders rol hierin. Je wilt graag samen verder, maar als het escaleert gaat de deur soms dicht. En dat is zo jammer, voor de betrokken partijen, maar ook voor de omgeving. En soms zelfs voor het voortbestaan van het bedrijf. Juist als het om ons bedrijf gaat vinden we het lastig en hebben we soms verschillende belangen.

Als mediator help ik graag om met elkaar in gesprek te komen. Om te kijken of er wegen zijn die samen kunnen vloeien zodat er toch weer een gezamenlijke weg bewandeld kan worden. Of, als dat niet mogelijk is, op een goede manier uit elkaar te gaan.

Mijn jarenlange ervaring en betrokkenheid bij (familie) bedrijven, vooral in het midden- en kleinbedrijf en binnen de agrarische sector, maakt dat ik goed weet wat er speelt binnen diverse bedrijven. Door met elkaar aan tafel te gaan kan ik helpen om weer met elkaar het gesprek aan te gaan. Een neutrale gesprekspartner helpt in veel gevallen echt!