Werkwijze Janet van Toor

Scheidingsmediator

De beslissing nemen om te scheiden, is op zich al een grote stap die heel wat teweeg brengt bij alle betrokken partijen. Verschillende emoties volgen elkaar in snel tempo op en daar bovenop komt nog het besef dat er nog van alles moet geregeld worden om de scheiding definitief te maken. Emoties zorgen er vaak voor dat het treffen van praktische en zakelijke regelingen moeilijk wordt. Het verstand weet dat het moet, het hart heeft nog een en ander te verwerken.
Als u beiden vrede hebt met de scheiding en deze op een voor iedereen menselijke en aanvaardbare manier wilt inzetten en afronden, kan de hulp van een mediator van onschatbare waarde zijn.

Wat is een mediator?

Een mediator is een onafhankelijk derde die u en uw ex-partner zal bijstaan doorheen de hele procedure van de scheiding. Mediation of bemiddeling kan, als u beiden in het concept gelooft, zorgen voor een respectvolle, correcte en discrete manier van scheiden die minder emotionele sporen nalaat dan een zogenaamde vechtscheiding met advocaten aan beide zijden.

Wat is de taak van de mediator?

Zoals hierboven al aangehaald, is de rol van een mediator het bemiddelen in echtscheidingen. Waar de communicatie spaak gelopen is en u onderling dreigt vast te komen, brengt een mediator u terug rond de tafel om de gesprekken terug op gang te trekken. Zij ziet toe op een open, eerlijke en respectvolle manier van praten met elkaar en regelingen treffen voor de toekomst.

Bemiddeling

Kenmerkend voor een scheiding is dat men moet gaan van een gemeenschappelijke status naar twee afzonderlijke. Niet alleen bezittingen en financiƫn moeten verdeeld worden, vaak komt daar ook nog de zorg voor de kinderen bij. Het hoeft niet gezegd te worden dat dit in veel echtscheidingen het punt is waarop de gemoederen al eens verhit durven raken. Door het bemiddelen zal geprobeerd worden om tot oplossingen te komen die voor alle betrokkenen aanvaardbaar zijn.

Onafhankelijk en neutraal

Een mediator is onafhankelijk en neutraal. Zij zal geen kant kiezen en zal ook haar eigen persoonlijke mening niet kenbaar maken. U kunt onderling de keuze maken om met mediation te werken en u kunt deze ook met beiden samen kiezen. De gesprekken zullen meestal op neutraal terrein plaatsvinden en zijn erop gericht in alle openheid tot een correcte en eerlijke regeling te komen. U kunt beiden uw verhaal tegenover elkaar doen, de mediator zal bijsturen waar het dreigt spaak te lopen en de gesprekken terug in de goede richting leiden. Het is ook haar taak om u correct in te lichten en advies te geven over de mogelijkheden die juridisch beschikbaar zijn.

De voordelen van mediation

Mediation in een echtscheiding biedt voor beide ex-partners tal van voordelen.
Omdat u tot onderlinge overeenkomsten kunt komen, is de kans groot dat de strijd beperkter blijft en u zelfs in de toekomst nog met elkaar kunt omgaan. Zeker als er kinderen betrokken zijn in de scheining, is dit een belangrijk gegeven.

Scheiden met behulp van scheidingsadvocaten is aanzienlijk duurder en geeft u beiden minder kans om zelf tot oplossingen te komen. Vaak mondt dit uit in een strijd tussen de advocaten die vervolgens beslecht wordt door de bevoegde rechter. De uitspraak van de rechter is in dit geval bindend voor beide partijen. Mediation helpt jullie om zelf de regeling uit te werken en die ter goedkeuring voor te leggen aan de rechter, een grotere mate van inspraak voor u beiden dus.

Hebt u nog vragen over mediation specifiek voor uw echtscheiding, vraag gerust een vrijblijvend gesprek aan.