Scheiden in 5 stappen

Wanneer u heeft besloten een scheiding aan te vragen, komt er veel bij kijken. Er is waarschijnlijk sprake van frustratie, teleurstelling en verdriet en daarnaast moeten een aantal zaken geregeld worden. Het besluit van een scheiding moet niet alleen verwerkt worden, maar er moeten ook afspraken voor de toekomst gemaakt worden. Dit is niet alleen belangrijk voor u en uw partner, maar ook voor eventuele andere betrokkenen, zoals kinderen. In dit artikel worden vijf stappen beschreven die u kunt volgen om een scheidingsprocedure spoedig en soepel te laten verlopen.

Vijf stappen van een scheidingsprocedure

1. Samen besluiten te scheiden

Allereerst wordt de keuze om te scheiden gemaakt, waarbij beide partijen achter de scheiding moeten staan. Er moet voldoende gepraat worden over waarom deze beslissing de juiste is en wat door beide partijen ervaren wordt. Een mediator kan bij dit onderdeel hulp bieden door alle aspecten van het scheidingsproces aan te pakken. Denk hierbij aan de verwerking van het verlies, maar ook de zakelijke afwikkeling.

Tijdens deze eerste stap is het belangrijk dat beide partijen op één lijn zitten over de reden van de scheiding. Wanneer de communicatie bijvoorbeeld nog goed is en het samen opgelost kan worden, kunt u beter voor scheidingmediation kiezen dan een juridische procedure. Dit laatste moet als laatste redmiddel gezien worden. De mediator geeft hierbij enkel advies en u kunt zelf met uw partner orde op zaken stellen. Overigens begint mediation met een kosteloos, vrijblijvend kennismakingsgesprek op neutraal terrein, waarbij de situatie wordt vastgelegd.

2. Afspraken maken en zaken regelen

In de tweede stap moeten belangrijke afspraken worden gemaakt, waarvoor diverse checklists beschikbaar zijn. Ook hierbij kan de mediator van dienst zijn door bijvoorbeeld samen het ouderschapsplan te bespreken. Het is verstandig zelf al zoveel mogelijk informatie op papier te zetten, waardoor het proces snel kan verlopen. Denk hierbij aan het vaststellen van de alimentatie, wat afhankelijk is van de werksituatie van u en uw partner.

De woning is daarnaast ook vaak een grote zorg, waarbij een mediator de opties voorlegt en eventueel gesprekken kan voorbereiden of voeren met de hypotheekadviseur. Hierdoor kan een passende oplossing gevonden worden. Overigens moet er ook gepraat worden over andere zaken, zoals auto’s, bankrekeningen, eigen bedrijven, inboedel, verzekeringen en schulden.

3. De zorg voor de kinderen

Een belangrijk centraal punt van veel scheidingsprocedures is hoe het verder zal gaan met de kinderen. Bij minderjarige kinderen is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht, waaraan scherpe eisen worden gesteld. Het is hierbij belangrijk om werkbare afspraken te maken voor zowel u en uw partner als de kinderen zelf. Het is ook verstandig om de kinderen bij scheidingmediation te betrekken, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Een mediator begeleidt hierbij de ouders in het voeren van gesprekken en het opstellen van het plan. Dit plan kan overigens nog worden bijgesteld.

4. Vastlegging en financiële afwikkeling

Wanneer duidelijk is welke afspraken er gemaakt moeten worden, kan de vastlegging beginnen. In het geval van een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt door de mediator het convenant ingediend bij de Rechtbank en wanneer er kinderen in het spel zijn ook het ouderschapsplan. Hierbij wordt de juridische afhandeling in gang gezet. Als u ook samenwoont met uw partner wordt een ontbindingsovereenkomst opgesteld.

Ook is hierbij de financiële afwikkeling van belang, wat gaat over de vermogensverdeling, kinderalimentatie, de verdeling van het pensioen en de gevolgen voor de fiscus. Het is belangrijk dat dit juridisch gezien op de juiste manier gebeurt, zodat latere problemen met de Belastingdienst vermeden worden. Hierbij kan een mediator advies geven en eventueel wijzen op de noodzakelijkheid van een specialist. U kunt ook altijd zelf nog een second opinion aanvragen mocht u dit nodig achten.

Scheidingmediation is een traject dat op maat plaatsvindt, aangezien elke situatie weer anders is. Beide partijen mogen hun eigen keuzes maken, maar er wordt veel nadruk gelegd op het overeenkomen van keuzes. Dit wordt vergemakkelijkt door de kennis en ervaring van de mediator bij diverse complexe scheidingen.

5. Afronding en formele scheiding

De laatste stap omvat het vastleggen van de afspraken in een scheidingsconvenant en het ouderschapsplan. Deze documenten moeten door beide partijen ondertekend worden bij de mediator en worden via een verzoekschrift tot echtscheiding bij de Rechtbank ingediend. Indien nodig, kunnen een advocaat en een mediator onderling nog overleggen over de afronding van de scheiding. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn beslissingen over woningen.

Het scheidingsconvenant gaat via de echtscheidingsbeschikking en wordt vervolgens ingeschreven in het huwelijksvermogensregister bij de Rechtbank. Daarnaast wordt het ingeschreven in het register van de gemeente waar u bent getrouwd. Hierna is de scheiding officieel. Op deze manier kan scheiden vanaf het intakegesprek tot aan het laatste, officiële moment in twee maanden geregeld zijn. Bij mediation wordt u van A tot Z geholpen bij het scheiden en hierdoor kan de afwikkeling in goede banen worden geleid.

Conclusie; soepel en spoedig scheiden met een mediator

Door middel van scheidingmediation wordt u door alle stappen geleid van de scheidingsprocedure. Zo wordt u begeleidt in gesprekken met uw partner en eventueel uw kinderen, waarbij samen een besluit gevormd kan worden om te scheiden. Vervolgens worden duidelijke afspraken gemaakt, waarna belangrijke zaken geregeld kunnen worden. Allerlei zaken moeten op papier komen te staan, wat allemaal te maken heeft met de toekomst van uw relatie met uw partner.

Ook komen de kinderen uitgebreid aan bod, welke door middel van mediation zo min mogelijk schade als gevolg van de scheiding zullen oplopen. Aansluitend worden de gemaakte afspraken officieel vastgelegd en wordt er gewerkt aan de financiële afwikkeling. Tot slot kan de afrondingsfase beginnen, waarbij u en uw partner officieel scheiden. Door middel van mediation kan dit proces soepel en spoedig verlopen, waardoor u al binnen twee maanden gescheiden kunt zijn. Zo kunnen zowel u als uw partner werken aan een aparte toekomst.